Algemene Voorwaarden

01. Definities
02. Toepasselijkheid
03. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
04. Verkoop
05. Verhuur
06. Montage en demontage
07. Technische service, adviezen en ontwerpen
08. Aansprakelijkheidsbeperking
09. Overmacht
10. Toepasselijk recht
11. Bevoegde rechter
12. Bewijs
13. Inwerktreding

Algemene Voorwaarden